Nieuwsberichten

Smiley verplaatst

De smiley op de Westzanerdijk is op verzoek van bewoners verplaatst naar een nieuwe locatie. De smiley hangt nu meer in de buurt van de Overtoom. Ook daar is maximaal 30 toegestaan! Omdat dit niet door iedereen wordt geëerbiedigd, is besloten de signaal functie ook...

Lees meer

Donderdag 5 februari Buurtvisie in Zaans Beraad

Op donderdag 5 feburari zal onze buurtvisie "Een dorp dicht tegen de stad aan" worden besproken door de raadsleden. Tot dusverre hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. Nu moeten we stappen maken naar de volgende stap: Verwezenlijking van de visie, met als...

Lees meer

Enquête Fronikboerderij

Doe mee en steun de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. in het streven om de meest bijzondere locatie in de buurt te behouden voor de bewoners. Vul de enquête in of help ons zaterdag 31 januari met enquêteren. De Fronikboerderij Zaandam is de parel van onze buurt op...

Lees meer

Buurtvisie westzanerdijk e.o. “een dorp tegen de stad aan”

De buurtvisie Westzanerdijk en omgeving is de weergave van wat bewoners en ondernemers waarderen aan hun buurt en waar zij noodzaak, kansen en mogelijkheden tot verbetering zien. Bij de totstandkoming heeft de Belangenvereniging Westzanerdijk zich actief ingezet om...

Lees meer

Geluidscontouren: brief van de Belangenvereniging Westzanerdijk

Belangenvereniging Westzanerdijk aan:                Gedeputeerde Staten van Noord-Holland t.a.v. mr. H. Ziengs Postbus 3007 2001 DA HAARLEM plaats/ datum: Zaandam, 19 november 2014 betreft:            ontwerp besluit HW geluidzones 46891/46894 Geachte heer/mevrouw...

Lees meer

Werkgroep

Werkgroep De werkgroep Verkeer zal in samenwerking met het bestuur vorm en inhoud geven aan een voorstel ter verbetering van de huidige verkeerssituatie. Samen gaan we op zoek naar veel meningen en ideeën. Aanleiding vormt de onaanvaardbare verkeersoverlast op de...

Lees meer

Update omtrent werkzaamheden

Werkzaamheden Westerwindpad: nieuwbouw brug De nieuwe Westerwindpadbrug is op 27 juli 2012, na een vertraging van 13 weken, eindelijk geopend voor gebruik. De werkzaamheden aan de nieuwe brug zijn nog niet volledig afgerond maar gelukkig is het Westerwindpad en vooral...

Lees meer

Recente reacties