Algemene Ledenvergadering

ALV agenda 2019 oktober

[ALV]

Alle leden ontvangen een uitnodiging en een agenda voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering [ALV]. Ook niet-leden zijn welkom maar dienen zich wel alszodanig te melden bij het bestuur om deel te kunnen nemen als aspirant-lid. Niet-leden hebben geen stemrecht in de ALV.
Tijdens de ALV worden de leden zo volledig mogelijk geïnformeerd over allerlei zaken, die in sommige gevallen eerder zijn gecommuniceerd via nieuwsbrieven en website. Aanwezige leden op de ALV kunnen gebruik maken van hun stemrecht en worden altijd in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, kritische opmerkingen te maken en onderwerpen in te brengen voor overleg of stemming.
Het bestuur legt in de ALV verantwoording af voor alle handelingen van de afgelopen 12 maanden en geeft inzicht in de agenda en acties voor het komende jaar. Een eerder gekozen kascommissie controleert de financiën. Mogelijke werkgroepen worden opgestart met participerende verenigingsleden.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond