Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o.

Het Huishoudelijk Reglement [HR] is een praktische en noodzakelijke aanvulling op de officiële verenigingsstatuten. In het HR worden besluiten vastgelegd die tot stand zijn komen tijdens de Algemene Leden Vergadering [ALV]. Veranderingen zijn alleen mogelijk met instemming van een meerderheid van stemmen van aanwezige leden tijdens de ALV. Het HR voorziet o.a. in hoe leden en bestuur elkaar kunnen aanspreken. Dit is waardevol voor afwezige leden die de besluitvorming hebben gemist tijdens de ALV. Het is niet ondenkbaar dat het HR jaarlijks aangepast wordt na de laatste ALV.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en …………. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond