Afspraken en toezeggingen uit het verleden

  • Ter compensatie voor de oprukkende industrie is indertijd met de gemeente afgesproken dat er aan de zuidzijde van onze wijk een bomenrij (een zgn. groene long) geplant zou worden op de Ringdijk. Dit om de hinder van geluid en (fijn)stof te verminderen. Tot op heden heeft de gemeente aan deze afspraak niet voldaan. Naast de bomen zou het aanliggende groen worden ingericht als recreatief groen; dit is in de bestemming nog terug te vinden. In de uitwerking ervan – in de vorm van een soort (stads)park – heeft de gemeente echter nooit enig initiatief ondernomen. Ook de beloofde speelgelegenheid is nooit gerealiseerd. De Belangenvereniging is over het niet nakomen van deze afspraken zeer teleurgesteld!
  • Aan de noordelijke kant van de buurt, ter plaatse van het Zwaneneiland en Heldenbuurt, is de aanleg van het toegezegde botanische pad nog niet afgerond.
  • Op voorstellen van buurtbewoners en de BV WSTZNRDK om een zinnige invulling te geven aan de laag gelegen puinstort c.q. voormalige gemeentelijke stortplaats op de Westzanerdijk (ten westen van de Aldi), is nooit adequaat ingegaan door de gemeente.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond