Gebied

Historisch besef biedt een helder zicht op beloften die bij verschillende gelegenheden zijn gedaan door vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad. Bewoners in de Westzanerdijkbuurt hebben de afgelopen 45 jaar veelvuldig te maken gehad met voorstellen, plannen en visies. Resulterend in een directe aantasting van de leefbaarheid. De Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. [BV WSTZNRDK] heeft in haar zienswijze op het gemeentelijke ontwerp bestemmingsplan Westzanerdijk van oktober 2010, geschreven dat wij grote waarde hechten aan de opname van een historische beschrijving. Het is onze overtuiging dat daadkrachtige [re]acties van verenigde bewoners de buurt gemaakt hebben tot wat het nu is.

Een nieuw gemeentelijk bestemmingsplan dient in de ogen van de BV WSTZNRDK blijk te geven van historisch besef. Het verzet vanuit de Westzanerdijkbuurt tegen het Streekplan Noordzeekanaalgebied van 1968 is nog altijd van grote invloed op de buurt en haar bewoners. Ook de huidige BV WSTZNRDK vindt haar wortels nog in dit verzet.

Het correct opnemen van het historisch besef in het nieuwe gemeentelijke bestemmingsplan zal buurtbewoners aanspreken omdat het vorm geeft aan erkenning voor de inzet van bewoners om voor hun buurt te zorgen en de succesvolle strijd voor het behoud ervan.
In een historisch besef dient ook ruimte te zijn voor de afloop van gemaakte afspraken uit het verleden en het afleggen van verantwoording hierover. Het opstellen van een bestemmingsplan is bij uitstek de kans voor de gemeente om aan te geven wat zij kan betekenen voor een buurt door samenwerking met betrokken bewoners.
De keuze vanuit het Zaanse College van B&W om deze kans te laten liggen wordt door de BV WSTZNRDK vanuit historisch oogpunt betreurd.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond