Onveiligheid

2013-05 BV WSTZNRDK aan B&W Verkeers(on)veiligheidbrief

2013-05-16%20NHDagblad,%20Verkeers(on)veiligheid%20Westzanerdijk

Onveiligheid door herinrichting:

 • De brandstoftankwagens ter bevoorrading van het Avia-tankstation blokkeren, tijdens het vullen, de enige inrijdstrook naar onze buurt. Op de kop van de Aris van Broekweg/Houtveldweg wordt de weg versperd. Zodoende is er enkele keren per week sprake van een levensgevaarlijke situatie. Het actiedossier AVIA maakt dit overduidelijk   2012-02-00 BV WSTZNRDK actiedossier AVIA
 • De overgang van de 50 km-zone Aris van Broekweg in de Westzanerdijk gaat via een drempel en een nieuwe slingerbocht in de weg. Dit veroorzaakt een nieuwe, gevaarlijke voorrangssituatie vanaf het woonerf van de Westzanerdijk.
 • Veel auto’s komen veel te hard vanaf de Aris van Broekweg [50 km-zone] naar de drempel met de slingerbocht toegereden. Door de knik in de weg komen veel auto’s niet aan de rechterkant uit de slingerbocht maar spookrijdend op de linkerweghelft. Dit zorgt voor extreem gevaarlijke situaties voor auto’s, [brom]fietsers en voetgangers die op weg zijn naar de Aris van Broekweg [net voorbij de Aldimarkt].
 • Het is nu niet zichtbaar voor verkeer dat de Aris van Broekweg een 50 km-zone is en dat vanaf de drempel een 30 km-zone begint op de Westzanerdijk.
 • De verkeerslichten op de Aris van Broekweg reageren niet op voorgesorteerde fietsers.
 • Ten behoeve van de veiligheid voor [jonge] fietsers is het wenselijk om het fietspad langs de vernieuwde en verbrede Houtveldweg te voorzien van een simpel maar opvallend scheidingswandje, bij voorkeur een laag hekje met klimop.

Onveiligheid door overtredingen:

 • Sprake van meer snelheidsovertredingen [op Westzanerdijk, Aris van Broekweg, Ringweg].
 • Er wordt steeds harder gereden waarbij dubbele snelheden geen uitzonderingen zijn.
 • Geen handhaving op snelheidsovertredingen binnen 30 km-zones/50 km-zone.
 • Intensief vrachtverkeer op de Westzanerdijk door Aldi en Hordijk vereist ingreep.
 • Plaatsing verkeers-smiley demonstreert de ernst van de problematiek link foto’s

 

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond