Bedreigingen

Om de kwalitatieve leefbaarheid blijvend te beschermen in combinatie met industrieel werken in de nabijheid, verwacht de BV WSTZNRDK een duidelijke gemeentelijke visie over hoe deze – soms conflicterende – belangen naast elkaar kunnen bestaan. Een bestemmingsplan is voor de BV WSTZNRDK het ultieme instrument om die visie vast te leggen. De BV WSTZNRDK ziet bedreigingen in:

 • het gemeentelijke voornemen om de harde grens [het Westenwindpad] tussen bebouwing in de stad en ongeschonden behoud van de westzijderpolder, te verleggen ten koste van de natuur.
 • de oprukkende hoogbouw vanuit de centrumontwikkeling Inverdan voor het landelijke en dorpse karakter van een groot deel van onze buurt.
 • de verdere ontwikkeling van het aangrenzende industriegebied.
 • uitbreiding van Hordijk of ontwikkeling nieuwbouw woningen op Hordijk-terrein.
 • de toename van vrachtverkeer op de Westzanerdijk.
 • [gebrek aan handhaving op] snelheden van auto’s op de Westzanerdijk en Ringweg.
 • het ontbreken van een duidelijke scheiding tussen 50 km op Aris van Broekweg en 30 km op de dijk.
 • de voorgenomen uitbreidingen van het havengebied.
 • de toegenomen overlast in geluid, geur en [fijn]stof.
 • de toename van luchtverkeer.
 • verloedering en criminaliteit als gevolg van leegstand aan de Aris van Broekweg.
 • aantasting van de natuur, het sociale karakter en de maatschappelijke betekenis van de Fronik-boerderij door de voorgenomen sloopplannen ten gunste van 3 luxe woningen.
 • het geplande fietspad dwars door het Westzijderveld, zoals beschreven in de Ruimtelijke Structuurvisie van Gemeente Zaanstad.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond