Natuurboerderij Rutte

Natuurboerderij Rutte: voorbeeldige natuurbeheerder

Het zuidelijk deel van het Westzijderveld, dat grenst aan de Westzanerdijk en Westerwindpad, heeft een agrarische bestemming en wordt sinds enkele jaren op biologisch-dynamische wijze gebruikt en onderhouden door het bedrijf van Jan Rutte en zijn familie. Het bedrijf is gevestigd in de zuidoosthoek van het Westzijderveld op het enige adres aan het Westerwindpad, met het curieuze straatnummer 102 ?!
Samen met eigenaar Staatsbosbeheer, waarvan de grond wordt gepacht, is er volop aandacht voor het natuurbeheer en de weidevogels in dit gebied. Op de boerderij verblijven 75 melkkoeien. Jan Rutte is lid van de Landelijke Beroepsvereniging Natuurboeren, een vakorganisatie die staat voor duurzame kwaliteit van natuurbeheer.

Op 8 juni 2012 kwam staatssecretaris Henk Bleeker op bezoek bij de natuurboerderij aan het Westerwindpad. Bleeker was aanwezig en sprak op een door Staatsbosbeheer georganiseerde bijeenkomst waar de ondertekening plaatshad van een viertal 30-jarige erfpachtcontracten voor een oppervlakte van 450 hectare weidevogelreservaat. De samenwerkingsovereenkomst werd gesloten door de Beroepsvereniging Natuurboeren en Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer beschikt over 50.000 hectare grasland in de Ecologische Hoofd Structuur. In het kader van deze samenwerking krijgen natuurboeren, die lid zijn van de beroepsvereniging en beschikken over het keurmerk, voorrang bij de toedeling van vrijvallende grond.
De Rutte-boerderij heeft het keurmerk ‘’Professioneel Natuurbedrijf’’. Professionele natuurboeren zijn ‘de eredivisie’ van natuurbeheerders omdat zij het beheer van natuur en landschap voorrang geven. De passende agrarische productie is geen doel, maar middel. Natuurboeren zijn verplicht tot natuurbeheer op minimaal negentig procent van hun bedrijfsoppervlak en hebben een erkend HBO diploma natuurboer.

[Bron: http://www.beroepsverenigingnatuurboeren.nl]

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond