Onze buurtvisie

Onze buurt is er één met een eigen karakter. Het is vandaag de dag voor velen een fijne plek om te leven maar dit is zeker niet vanzelfsprekend. Daar is hard voor gestreden in het verleden en er zal veel moeten gebeuren om dit te behouden. Het bestemmingsplangebied heeft een geschiedenis van een uithoek, waar vroeger minder aangepaste groeperingen uit de samenleving geplaatst konden worden. Het is ook een gebied waar ruimte gevonden is door bewoners om zelf de stadsrandverschijnselen te kunnen invullen.

In 2014-2015 is er een buurtvisie ontwikkeld in samenwerking met de gemeente, ondernemers uit de buurt en zoveel mogelijk buurtbewoners.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond