Dialoog met College van B&W

Dialoog met College van Burgermeester & Wethouders

De BV WSTZNRDK vraagt om een open dialoog om de inhoud van dit bestemmingsplan aan te scherpen. De Westzanerdijkbuurt vraagt om een voorzichtiger maar completere aanpak dan nu vanuit het College van B&W wordt ingestoken. Onze inschatting is dat het verschil van inzicht niet heel groot is. Wel vraagt de aanpak om een zeer zorgvuldige behandeling, waarin een open gesprekshouding van het College van B&W essentieel is. Wij willen onze rol daarin graag spelen, waarbij het wel noodzakelijk is dat het gemeentebestuur de benodigde assistentie verleent.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond