Inschrijfformulier

Ik wil graag lid worden van de belangenvereniging Westzanerdijk e.o. en opkomen voor de belangen van onze buurt.

Betaling

 * Als u kiest voor machtiging dan kunt u het formulier uitprinten, invullen en versturen naar het secretariaat (contact@belangenverenigingwestzanerdijk.nl).

» download formulier voor machtiging

Het bedrag is in overeenstemming met de besluitvorming hieromtrent in de Algemene Leden Vergadering d.d. juli 2011. Binnen 4 weken na mijn inschrijving ontvang ik vanuit het secretariaat per email de volgende documenten:
– een bewijs van inschrijving;
– een melding wanneer het contributiebedrag wordt afgeschreven;
– een digitaal exemplaar van het Huishoudelijk Reglement.

leeg veld onzichtbaar

Waarom lid worden?

Vaak zijn veranderingen in de buurt pas merkbaar op het moment dat je geen weerwoord meer kunt geven. Als Belangenvereniging Westanerdijk en omgeving zijn we aan het begin van zo’n veranderingsproces aanwezig, het  eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Hierin hebben we uw hulp nodig. Met meer leden worden we serieuzer genomen. Samen staan we sterk. We streven naar 350 huishoudens als lid, zodat we de belangen van 30% van de buurt kunnen bijzetten. We zijn een dorp tegen de stad en we willen ons dorp mooi houden. Dit behoud vraagt inspanning.

De Belangenvereniging Westzanerdijk en omgeving bestaan nu uit vier actieve bestuursleden, ieder is vrijwiliger en de vereniging is niet winstgevend. Het lidmaatschap komt ten goede aan de buurt, vaak via de Fronik, maar bij meer leden kunnen ook andere initiatieven worden geholpen. Verder staan we open om een actiegroep te starten, om commissies te vormen rond een issue (zoals snelheidsbeperking). Samen kunnen we de gemeente dan houden aan haar toezegging om mee te mogen ontwerpen aan de nieuwe wegen. Minimaal kun jij als buurtbewoners voor € 7,50 lid worden. Maar nog beter is om daarna ook jouw creativiteit en inzet te benutten voor jouw eigen omgeving!

Over de aanmelding

 • Iedereen die binnen ons belangengebied woont, kan verenigingslid worden.
 • De minimumleeftijd is 18 jaar.
 • Het lidmaatschap wordt op naam geregistreerd.
 • Het contributiegeld per lidmaatschap bedraagt € 7, 50 per jaar.
 • Per postadres kunnen meerdere personen lid zijn.
 • Inschrijvingen gaan altijd schriftelijk, via het secretariaat en bij voorkeur digitaal.
 • De Belangenvereniging wenst te beschikken over uw werkende e-mailadres.
 • U machtigt de belangenvereniging om één keer per jaar het contributiegeld van uw eigen rekening af te schrijven.
 • De lidmaatschapscontributie dient bij aanvang van het kalenderjaar te zijn voldaan.
 • Het lidmaatschap is van kracht na het voldoen van de jaarlijkse contributieverplichting.
 • Leden ontvangen gedurende het jaar [digitale] nieuwsbrieven.
 • Leden ontvangen in juni de uitnodiging en de agenda voor het bijwonen van de Algemene Ledenjaarvergadering [ALV] welke plaatsvindt in juli.
 • Leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenjaarvergadering [ALV].
 • Na de inschrijving ontvangt u binnen 4 weken:
  • een [digitaal] bewijs van inschrijving
  • een melding wanneer het contributiegeld wordt afgeschreven
  • een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement

Opzeggen

Als u opzegt vóór 1 november dan vervalt de contributieverplichting voor het volgende jaar. Contributie wordt niet teruggestort.

⇒ link naar huishoudelijk regelement