Omliggend gebieden

Een (bestemmingsplan)gebied functioneert ook bij de gratie van het omliggende gebied. Zeker een kwetsbaar gebied als de Westzanerdijk en omgeving is sterk afhankelijk van wat er zoal om het gebied heen gebeurt en wordt ontwikkeld.

 Beslissingen om delen van het groengebied binnendijks niet aan te wijzen conform het Natura 2000-gebieds-besluit zijn belangrijk.

  • Het Hoogtij-bedrijventerrein ligt niet ver verwijderd van de zuid(west)zijde van ons bestemmingsplangebied
  • Aan de oostzijde komt het Zaanse stadscentrum met de realisatie van Inverdan steeds nadrukkelijker dichterbij en een ontsnapping naar het westen is niet mogelijk.
  • Een gemeentelijke visie wordt door de BV WSTZNRDK ook verwacht over de bedrijvigheid langs de Aris van Broekweg. Hier zijn functionerende bedrijven te vinden tussen verloederende loodsen en leegstaande garages, wat aanleiding is geweest voor een reeks van criminele activiteiten en overlast voor bewoners.

Het bestemmingsplan Westzanerdijk is door de gemeente ‘conserverend’ genoemd maar het ontbreekt aan een helder beeld hoe de bedreigingen worden weerstaan. Daarmee is het bestemmingsplan in onze ogen geen conserverend plan, maar een laisser faire. De gemeente laat het op zijn beloop.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond