Geschiedenis

Geschiedenis van de verenigde buurtbewoners aan de Westzanerdijk en omgeving

De recente geschiedenis van verenigde buurtbewoners rondom de Westzanerdijk begint feitelijk in de jaren 70 van de vorige eeuw. Toen zetten meer dan 1000 bewoners hun handtekening onder een actielijst tegen het gemeentelijke bestemmingsplan Houtveld 1 en Houtveld 2.
Dit was een zeer ingrijpend bestemmingsplan dat voorzag in de sloop van toenmalige woningen en de aanleg van:

  • een nieuwe weg in aansluiting op de Hem-autotunnel
  • een nieuwe haven aan het Noordzeekanaal
  • grootschalige kantoorbebouwing op de plaats van de huizen

Het gemeentelijke bestemmingsplan Houtveld viel, zonder vorm van proces, de arbeiders aan op hun meest waardevolle bezit, namelijk hun woning. Het was in die periode dat de Werkgroep Westzanerdijk actief werd en bestond uit een enorme groep bewoners die zich, zeer terecht, tot het uiterste verzette tegen de sloop van alle woningen voor de dijk, aan de dijk en achter de dijk.
De gemeente had gekozen voor de aanleg van een snelweg dwars door de Westzijderpolder en de buurtbewoners accepteerden dit niet.

De geplande aansluiting op de Hem-autotunnel was niet enkel een bedreiging van het woon- en leefklimaat maar betekende feitelijk het einde van deze buurt. Dankzij het onophoudelijke verzet van de Werkgroep Westzanerdijk hebben de rechters van De Hoge Raad dit verwoestende plan uiteindelijk vernietigd. Nadat deze dreiging deels met succes was afgewend, volgde er indertijd noodzakelijke verdere acties van de bewoners. Zelfs barricades met brandende auto’s op de dijk. De Westzanerdijk was destijds de enige Zuidelijke verbindingsweg met Westzaan, Nauerna en Assendelft.  Wegen als de Hoofdtocht en de Zuidelijke Randweg langs het kanaal bestonden uiteraard niet. De feitelijke overwinning van de Werkgroep en de verenigde bewoners is cruciaal geweest voor het voortbestaan van deze unieke buurt.

Na het succes van de werkgroep Westzanerdijk hebben buurtbewoners in 1978 de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. opgericht. In die periode is er over een aantal lastige kwesties stevig van gedachten gewisseld met het Zaanse gemeentebestuur.  In november 1977 verscheen het bestemmingsplan Westzanerdijk. Inzet was de versterking van de woonfunctie en het tegengaan van de actuele verpaupering. Als antwoord is, begin jaren 80, samen met de Gemeente Zaanstad, op de plaats van de voormalige voetbalvelden van ZFC en ZVV, de sociale woningbouw gerealiseerd. De sportvelden van de landelijk bekende voetbalclubs verhuisden naar het oosten van Zaandam ten gunste van 120 nieuwbouwwoningen. Straatnamen als De Tribune, De Doelman, De Spil en De Midvoor verwijzen naar het roemrijke Zaanse voetbalverleden onder aan de Westzanerdijk.
Door de inspanningen van de belangenvereniging werd deze buurt benoemd tot stadsvernieuwingsgebied. Dit succes leverde veel werk op voor de bestuursleden van de belangenvereniging maar vooral ook de beoogde verbeteringen van het leef- en woonklimaat voor de buurt.

 

  • Actieposter werkgroep Westzanerdijk (dd:1975-00)  klik hier
  • Werkgroepleden in vergadering (dd: Onbekend)  klik hier
  • Actievoerders in protestactie (dd: Onbekend)  klik hier
  • Afbeelding bestemmingsplan Westzanerdijk (dd:1977-11)  klik hier
  • Afbeelding bestemminsplan houtveld (dd:1976-11)  klik hier
  • Werkgroep Westzanerdijk Bewonersbrochure (dd:1978) 8 pagina’s  klik hier

 

Sinds 1978 zijn er steeds meer woongebieden bijgekomen die ook door de belangenvereniging worden vertegenwoordigd. Eind jaren 80 volgde de oplevering van de Verzetsheldenbuurt, begin 2000 was het Zwaneneiland een feit en in 2009 zijn de eerste appartementenflats van Aurum opgeleverd. De voorgenomen stadsvernieuwing in ons woongebied was daarmee nagenoeg voltooid. De belangenvereniging is in al die jaren actief gebleven en heeft zich altijd ingezet voor behoud en verbetering van de woon- en leefomstandigheden in een steeds verder groeiend woongebied. Het heeft enige jaren ontbroken aan menskracht binnen het verenigingsbestuur om veelvuldig naar buiten te kunnen treden.

In 2010 heeft een groepje betrokken buurtbewoners het bestuur en de leden van de Belangenvereniging Westzanerdijk geattendeerd op de inhoud van het gemeentelijke voorontwerp bestemmingsplan Westzanerdijk. Problemen zijn vastgesteld en er is ondersteuning verleend bij het formuleren van bezwaren en er is aandacht besteed aan het verbeteren van de informatieverstrekking.  Aansluitend is er in mei 2011 een schriftelijke oproep gedaan naar alle buurtbewoners om aanwezig te zijn tijdens een nieuwe Algemene Ledenjaarvergadering [ALV] in juli 2011.

De oproep resulteerde in een grote opkomst, een boeiende kennismaking en de totstandkoming van een geactualiseerde versie van het Huishoudelijk Reglement [HR]. Tijdens de ALV is een aantal geschikte kandidaat-bestuursleden voorgedragen en aansluitend zijn deze benoemd door de aanwezige [aspirant-] leden van de BV WSTZNRDK. De gestarte ledenwerfactie is een succes geworden.

Begin mei 2012 is er binnen ons belangengebied, huis-aan-huis en met een oplage van 1200 stuks, een uitgebreide nieuwsbrochure verspreid onder alle bewoners.

 

geschiedenis-algemeen-rechterfotoreep

plattegrond