Behoud karakter

Voor het behoud van het karakter van de Westzanerdijkbuurt en haar omgeving – naar de mening van de Belangenvereniging een streven dat we samen delen – moeten de kwetsbare groene plekken in de buurt verdedigd worden. Het behoud van het karakter van de buurt vraagt een grote inspanning. De buurt wil deze inspanning graag samen met de gemeente doen. Om de buurt op de juiste wijze te beschermen dient het nieuwe bestemmingsplan te worden voorzien van een doorwrochte visie. De losse eindjes moeten goed zijn afgehecht. Alleen dan ziet de BV WSTZNRDK dat het karakter van de buurt over 10 en 20 jaar nog aanwezig zal zijn.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond