Huidige bedreigingen

Huidige bedreigingen van de groengebieden

De BV WSTZNRDK ziet bedreigingen in:

  • bebouwing op het Parera terrein
  • het gemeentelijke voornemen om de harde grens [het Westenwindpad] tussen bebouwing in de stad en ongeschonden behoud van de Westzijderpolder, te verleggen ten koste van de natuur.
  • de aantasting van de natuur, het sociale karakter en de maatschappelijke betekenis van de Fronik-boerderij door de voorgenomen sloopplannen ten gunste van 3 luxe woningen.
  • het geplande fietspad dwars door het Westzijderveld, zoals beschreven in de Ruimtelijke Structuurvisie van Gemeente Zaanstad. Handhaving op brommers is fysiek onmogelijk, het Westerwindpad is helaas een goed voorbeeld.
  • uitbreiding van Hordijk of ontwikkeling van nieuwbouw/woningen op Hordijk-terrein.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond