Onze buurt

Karakter

Onze buurt is er één met een eigen karakter. Het is vandaag de dag voor velen een fijne plek om te leven maar dit is zeker niet vanzelfsprekend. Daar is hard voor gestreden in het verleden en er zal veel moeten gebeuren om dit te behouden. Het bestemmingsplangebied heeft een geschiedenis van een uithoek, waar vroeger minder aangepaste groeperingen uit de samenleving geplaatst konden worden. Het is ook een gebied waar ruimte gevonden is door bewoners om zelf de stadsrandverschijnselen te kunnen invullen. Niet voor niets vinden we in een groot deel van dit gebied een bijzondere en merkwaardige mengeling van officiële en minder officiële functies. Er is sprake van een lint waarbij sommige delen opvallen door een buurteigen karakter vol rafelrandjes en ongebruikelijke groenstroken. Een verzorgd uiterlijk met hier en daar een charmant rommelige uitstraling. Zo vullen oude [opgeknapte] huisjes, sociale huurwoningen en klassieke Zaanse nieuwbouw op een spannende wijze samen de ruimte. De Westzanerdijk haalt haar woon- en leefkwaliteit voor een belangrijk deel uit het feit dat het direct aan een (groot) beschermd natuurgebied grenst; de waarde hiervan wordt steeds belangrijker. De aangrenzende buurtdelen [Voetbalbuurt, Zilverling & Florijn, Verzetshelden, Zwaneneiland, Schavenbuurt en de verzameling Aurum, Argentum, Cuprum en Adamas] zijn verschillend maar hebben allemaal iets kleinschaligs en liggen dicht bij de natuur.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!