Gemeente Zaanstad

Toelichting standpunten BV WSTZNRDK over gemeentelijke [bestemmings]plannen

Standpunt BV WSTZNRDK over: woningbouw locatie Fronik-boerderij aan het begin van het Westerwindpad
Iedereen in de buurt kent de oude boerderij aan het begin van het Westerwindpad. Deze sfeerrijke locatie met de historische boerderij op de rand van stad en polder is voor nagenoeg alle buurtbewoners en talrijke liefhebbers vanuit de [wijde] omgeving, de ultieme plek om de natuur van dichtbij te beleven. Door tal van activiteiten in de zomer en winter is de Fronik-boerderij, voor jong en oud, uitgegroeid tot de belangrijkste sociale ontmoetingsplaats. Rust, plezier en ontspanning komen hier samen. Het is de vaste plek van de hooggewaardeerde ‘kerstborrel’ en vormt het vertrekpunt voor gratis zomerse polder-kayak-tochten voor jong en oud. Het is een veelgebruikt start- en pauze-punt voor fietsers, wandelaars, skeeleraars en joggers en is een favoriete plek om bij het aanschouwen van een ondergaande zon nog even de dag door te nemen. Sinds de winter van 2012 vormt het ondergelopen weiland achter de boerderij, met dank aan de strenge vorst, onze eigen ijsschaatsbaan. Dit alles op slechts 2 minuten wandelen van het Gemeentehuis in het Zaandamse stadshart Inverdan. De locatie en de functie zijn zeer bepalend. Het geeft uiting aan het landelijk karakter van de buurt, het verenigt bewoners, biedt allen groot vermaak en kinderen de gelegenheid om kennis te laten maken met het boerenleven en boerderijdieren.

In onze visie mag het karakter van dit unieke stukje Zaandam niet worden aangetast en het zal door de gemeente, samen met BV WSTZNRDK, moeten worden beschermd. De voormalige boerderij van de gebroeders Fronik wordt uitgebreid beschreven in het nieuwe bestemmingsplan Westzanerdijk, maar het valt formeel buiten het bestemmingsgebied. Het behoort namelijk tot het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied Westzaan. Het opnemen en vermelden vinden wij een vreemde gang van zaken. Het creëert onrust, maar biedt feitelijk geen grond om in een bezwaarprocedure aan te kaarten.

In het bestemmingsplan Westzanerdijk staat in een aparte paragraaf dat de boerderij een belangrijke plek inneemt in de buurt en dat de locatie zich leent voor een nieuwe (woon)bestemming. Met het eerste is de Belangenvereniging het roerend eens, met het tweede punt in de sterkst mogelijke bewoordingen niet. Deze locatie leent zich pertinent niet voor een nieuwe (woon)bestemming. De BV WSTZNRDK ziet graag dat de boerderij formeel wordt opgenomen binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan Westzanerdijk. Het vormt immers een logisch en wezenlijk onderdeel van onze buurt dus behoort het wat ons betreft ook in ons bestemmingsplan.

Het was de BV WSTZNRDK bekend dat locatie van de Fronik-boerderij al geruime tijd ambtelijk onderwerp is van een studie naar woningbouw. Op dit punt wijst de BV WSTZNRDK in de strengst mogelijke bewoording dergelijke plannen af! Dit standpunt wordt uitgedragen in ieder extern overleg met de gemeente. Meerdere wethouders, ambtenaren en raadsleden zijn op de hoogte van de sociaal-maatschappelijke waarde van deze unieke locatie voor onze buurtbewoners.
Wij zien een groot risico in het toestaan van woningbouw aan de groene kant van het Westerwindpad. Als één huis over het pad is, volgen er meer! Het groene gebied moet als ‘longen van de buurt’ behouden blijven. Dit betekent geen woningbouw. Om het groene karakter van de buurt te behouden moet het Westerwindpad als absolute grens voor woonbebouwing worden gehandhaafd. Er mag geen enkele concessie aan dit uitgangspunt worden gedaan. Het risico van precedentwerking is veel te groot. Alle andere grenzen van het plangebied zijn of worden al aangetast (de stad in het oosten, het industriegebied in het zuiden en de groene randen in het westen).

De Fronik-boerderij kan in de visie van de BV WSTZNRDK mogelijkerwijs verder ontwikkeld worden. Dit is voor ons geen noodzaak, maar deze locatie met de huidige functie heeft een enorm potentieel dat, naar onze mening, niet lichtzinnig mag worden weggegeven. De sloop van de boerderij ten gunste van de nieuwbouw van één of meerdere woningen is voor de BV WSTZNRDK onaanvaardbaar en onbespreekbaar! Deze plek is de parel van onze buurt.

Standpunt BV WSTZNRDK over: ontwerpbestemmingsplan Westzanerdijk
De gemeente Zaanstad werkt al drie jaar aan de totstandkoming van het bestemmingsplan Westzanerdijk. Een bestemmingsplan legt vast wat wel en wat niet mag in een gebied. Het nieuwe plan voor onze buurt biedt volgens de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. te weinig bescherming voor behoud van het karakter van onze woonomgeving. Omdat een bestemmingplan zeker 10 jaar geldig is, hoort dit volgens ons wel met de nodige zorg te gebeuren. Denk maar eens aan wat er veranderd is in de afgelopen 10 jaar: bouw van Inverdan, aanleg van Hoogtij, bouw van containerterminals aan de overzijde van het Kanaal, toenemende druk(te) van verkeers- en industrielawaai en stank- en stofoverlast, invoering bestemmingsverkeersgebied, éénrichtingsverkeer Westzaan Zuid, aanleg Westerwindpad. Kortom; genoeg om op te noemen. Veranderingen zijn zeker niet altijd verbeteringen. Onze buurt verdient onze aandacht en bescherming! Wij willen een groenbuffer tussen de oprukkende industrie en stadsontwikkeling voor het behoud van het [nog] bijzondere woonklimaat in onze buurt.

Standpunt BV WSTZNRDK over: ontwerpbestemmingsplan C-100
2012-06-19 BV WSTZNRDK Zienswijze op definitief bestemmingsplan C-100 n.a.v. toezeggingen in de raad.pdf  link naar document

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond