Ons belang

Het begrip ‘belang’ is subjectief omdat het niet altijd voor iedereen gelijk is en omdat het door verschillende mensen verschillend beleefd kan worden. Desondanks zijn er vier belangrijkste uitgangspunten voor onze belangenvereniging:

  • leefbaarheid
  • veiligheid
  • kwaliteit van wonen
  • kwaliteit van recreatie

In de context van onze vereniging kunnen we in algemeenheid stellen dat elke aanstaande verandering of recente gebeurtenis, die invloed kan hebben op een collectieve beleving van bewoners binnen onze gebiedsgrenzen, belangwekkend genoeg is om inhoudelijk te onderzoeken.
Vanuit het onderzoek is actie of reactie een praktische en vaak logische vervolgstap.

Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat veranderingen en maatregelen die [ver] buiten ons bestemmingsgebied worden genomen, ook verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor ons woongebied en de bewoners.

Relevante zaken die spelen in een straat, huizenblok of buurtdeel binnen ons bestemmingsgebied kunnen door iedere bewoner altijd via het secretariaat onder de aandacht worden gebracht van de BV. Het bestuur juicht het toe als bewoners zich actief opstellen en een [persoonlijk] belangrijk onderwerp willen delen. Niet-leden kunnen altijd aandacht vragen voor onderwerpen tijdens een Algemene Leden Vergadering.

Het is in eerste instantie aan de leden van het bestuur om een inschatting te maken of het belang van buurt of bewoners wordt geschaad . Bij interne verdeeldheid binnen het bestuur kunnen de leden worden geraadpleegd en als er sprake is van onderlinge verdeeldheid tussen bestuur en leden zal een ledenvergadering uitkomst kunnen bieden om het onderwerp nader te bespreken en gezamenlijk een standpunt te bepalen.

Klik hier als u een belangrijk onderwerp wilt delen met het bestuur van de belangenvereniging, of mail naar contact@belangenverenigingwestzanerdijk.nl

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond