Kansen

Positief vinden wij de uitzondering op de regel die is gemaakt in het bestemmingsplan, n.l. aan de Aris van Broekweg 9. Er is voorgesteld om de vigerende niet hinderlijke bedrijfsmatige activiteiten te combineren met onder meer maatschappelijke c.q. culturele functies. Oefenruimtes voor bands, theatergroepen etc. juichen wij toe. Wat echter ontbreekt, is de totaalvisie. Waarom acht het College van B&W deze plek geschikt? Kan daar niet meer? Is het niet een geschikte locatie voor de buurtschool met eigen gymlokaal, een sporthal en/of buitenschoolse opvangfaciliteiten? Er wordt ruimte gezocht door de gemeente. Combinaties van verschillende wensen en mogelijkheden kunnen leiden tot een beter exploitabel geheel, waarbij de verbindingen naar – en met de buurt nadrukkelijker worden gelegd.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond