Lid worden

Wat doet de belangenvereniging?

 • We hebben al vier jaar een buurtvisie met zes actiepunten, waarvan er op drie onderwerpen grote stappen zijn gemaakt. We komen op voor onze buurt.
 • We luisteren naar uw wensen voor de buurt, hoe houden we onze buurt van ons.
 • We houden ontwikkelingen (gemeente, Schiphol, havengebied en andere spelers) kritisch in de gaten.
 • We zijn in dialoog met de gemeente, wijkmanager, projectontwikkelaars,
  Duurzaan.
 • We nemen deel aan klankbord, workshops, sessies waar de buurt in betrokken wordt.
 • We dragen verbeteringen aan, zoals de dertig kilometer zone, parkeerbeheer, groenadoptie en ontwikkelingen Inverdan.
 • We signaleren knelpunten, zoals overlast door stank, geluid, verkeer en vliegtuigen,
  verkeers-onveiligheid. Maar ook water- en groenbeheer.
 • We informeren u over de laatste ontwikkelingen in en rond de buurt, voordat deze zijn uitgevoerd.
 • Wij blijven opletten wat de plannen van de gemeente zijn, lezen bestemmingsplannen
  en we zijn in gesprek via klankbord, wijkmanager, projectmanagers en
  anderen.

Waarom lid worden?

Vaak zijn veranderingen in de buurt pas merkbaar op het moment dat je geen weerwoord meer kunt geven. Als Belangenvereniging Westanerdijk en omgeving zijn we aan het begin van zo’n veranderingsproces aanwezig, het eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Hierin hebben we uw hulp nodig. Met meer leden worden we serieuzer genomen. Samen staan we sterk. We streven naar 350 huishoudens als lid, zodat we de belangen van 30% van de buurt kunnen bijzetten. We zijn een dorp tegen de stad en we willen ons dorp mooi houden. Dit behoud vraagt inspanning.

De Belangenvereniging Westzanerdijk en omgeving bestaan nu uit vier actieve bestuursleden, ieder is vrijwiliger en de vereniging is niet winstgevend. Het lidmaatschap komt ten goede aan de buurt, vaak via de Fronik, maar bij meer leden kunnen ook andere initiatieven worden geholpen. Verder staan we open om een actiegroep te starten, om commissies te vormen rond een issue (zoals snelheidsbeperking). Samen kunnen we de gemeente dan houden aan haar toezegging om mee te mogen ontwerpen aan de nieuwe wegen.
Minimaal kun jij als buurtbewoners voor € 7,50 lid worden. Maar nog beter is om daarna ook jouw creativiteit en inzet te benutten voor jouw eigen omgeving!

Aanmelden

 • Iedereen die binnen ons belangengebied woont, kan verenigingslid worden.
 • De minimumleeftijd is 18 jaar.
 • Het lidmaatschap wordt op naam geregistreerd.
 • Het contributiegeld per lidmaatschap bedraagt € 7, 50 per jaar.
 • Per postadres kunnen meerdere personen lid zijn.
 • Inschrijvingen gaan altijd schriftelijk, via het secretariaat en bij voorkeur digitaal.
 • De Belangenvereniging wenst te beschikken over uw werkende e-mailadres.
 • U machtigt de belangenvereniging om één keer per jaar het contributiegeld van uw eigen rekening af te schrijven.
 • De lidmaatschapscontributie dient bij aanvang van het kalenderjaar te zijn voldaan.
 • Het lidmaatschap is van kracht na het voldoen van de jaarlijkse contributieverplichting.
 • Leden ontvangen gedurende het jaar [digitale] nieuwsbrieven.
 • Leden ontvangen in juni de uitnodiging en de agenda voor het bijwonen van de Algemene Ledenjaarvergadering [ALV] welke plaatsvindt in juli.
 • Leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenjaarvergadering [ALV].
 • Na de inschrijving ontvangt u binnen 4 weken:
  • een [digitaal] bewijs van inschrijving
  • een melding wanneer het contributiegeld wordt afgeschreven
  • een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement
  •  

Opzeggen

Als u opzegt vóór 1 november dan vervalt de contributieverplichting voor het volgende jaar. Contributie wordt niet teruggestort.

 

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en …………. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond