Belangengebied

De grenzen van het belangengebied worden gevormd door de Zaandamse Belt aan de Cypressehout en het Westerwindpad in het noorden, de Houtveldweg in het oosten, De Ringweg in het zuiden [tot en met Tuinvereniging Westzanerdijk] en de Westzaanse Overtoom in het westen. De Westzanerdijk vormt één langgerekt lint dat van oost naar west door het hele gebied loopt.

plattegrond

De Belt en de Houtveldweg horen niet bij ons gebied, de Ringweg in het zuiden wel. Ook de Schavenbuurt, Het Zwaneneiland, De Verzetsheldenbuurt en de appartementenflats bij Aurum in het noordoostelijke deel zijn een deel van het belangengebied. De boerderij van Rutte aan het Westerwindpad evenals de Fronikboerderij aan de Westzanerdijk zijn onderdeel. De bewoners van de Westzaanse woningen op de Overtoom ten noorden van de Westzanerdijk worden geïnformeerd omdat dit deel, postcode-technisch niet maar geografisch gezien wel bij ons grondgebied hoort. De aanstaande nieuwbouwwijk C-100, ten zuiden van de Belt en ten oosten van het Westerwindpad, zal in de toekomst ook kunnen gaan horen tot het belangengebied van de BV WSTZNRDK.

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond