Fronik-boerderij

Iedereen in de buurt kent de oude boerderij aan het begin van het Westerwindpad. Deze sfeerrijke en historische boerderij op de rand van stad en polder is voor nagenoeg alle buurtbewoners en talrijke liefhebbers vanuit de [wijde] omgeving, de ultieme plek om de natuur van dichtbij te beleven. Door tal van activiteiten in de zomer en winter is de Fronik-boerderij, voor jong en oud, uitgegroeid tot de sociale ontmoetingsplaats. Rust, plezier en ontspanning komen hier samen.

Toekomstplaatje Fronik.jpg

De Belangenvereniging en haar geschiedenis met de Fronik boerderij

Het is de locatie van de hooggewaardeerde ‘kerstborrel’ en vormt het vertrekpunt voor gratis zomerse polder-kajak-tochten voor jong en oud. Het is een veelgebruikt start- en pauze-punt voor fietsers, wandelaars, skeeleraars en joggers en is een favoriete plek om bij het aanschouwen van een ondergaande zon nog even de dag door te nemen. Sinds de winter van 2012 vormt het ondergelopen weiland achter de boerderij, met dank aan de strenge vorst, onze eigen ijsschaatsbaan.

In onze visie mag het karakter van dit unieke stukje Zaandam niet worden aangetast en het zal daarom door de gemeente, samen met BV WSTZNRDK, moeten worden beschermd. De voormalige boerderij van de gebroeders Fronik werd uitgebreid beschreven in het nieuwe bestemmingsplan Westzanerdijk, maar het valt formeel buiten het bestemmingsgebied. In het bestemmingsplan Westzanerdijk staat in een aparte paragraaf dat de boerderij een belangrijke plek inneemt in de buurt en dat de locatie zich leent voor een nieuwe (woon)bestemming. Met het eerste is de Belangenvereniging het roerend eens, met het tweede punt in de sterkst mogelijke bewoordingen niet. Deze locatie leent zich pertinent niet voor een nieuwe (woon)bestemming. De BV WSTZNRDK zag graag dat de boerderij formeel wordt opgenomen binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan Westzanerdijk. Het vormt immers een logisch en wezenlijk onderdeel van onze buurt dus behoort het wat ons betreft ook in ons bestemmingsplan.

Het was de BV WSTZNRDK bekend dat locatie van de Fronik-boerderij al geruime tijd ambtelijk onderwerp was van een studie naar woningbouw. Op dit punt wees de BV WSTZNRDK in de strengst mogelijke bewoording dergelijke plannen af. Dit standpunt is uitgedragen in ieder extern overleg met de gemeente. Meerdere wethouders, ambtenaren en raadsleden zijn op de hoogte van de sociaal-maatschappelijke waarde van deze unieke locatie voor onze buurtbewoners.

Wij zagen een groot risico in het toestaan van woningbouw aan de groene kant van het Westerwindpad. Om het groene karakter van de buurt te behouden moet het Westerwindpad als absolute grens voor woonbebouwing worden gehandhaafd.

De Fronik-boerderij kon in de visie van de BV WSTZNRDK mogelijkerwijs verder ontwikkeld worden. Deze plek is de parel van onze buurt.

 

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond