Bijeenkomst ‘Veiligheid in de buurt’ goed bezocht en krijgt een vervolg…

BV WSTZNRDK heeft op 22 mei een themabijeenkomst georganiseerd met de titel: ‘Veiligheid in de buurt’ waarvoor Rolf Heek, de nieuwe wijkagent en wijkmanager Petra Lindenborn, speciaal waren uitgenodigd. Het was vooral de bedoeling om buurtbewoners en de nieuwe wijkagent te laten kennismaken. Onderwerpen als sociale veiligheid, verkeersveiligheid, burgernet, criminaliteit en vooral de aanpak van jeugdoverlast zijn ter sprake gekomen. De circa 30 aanwezige buurtbewoners hebben veel geklaagd en gerichte vragen gesteld naar aanleiding van groeiend onbegrip over het gebrek aan actie/reactie na klachtenmelding. Negatieve ervaringen in de buurt zijn gemeld aan de wijkagent en er is door allen geluisterd naar mogelijkheden om te komen tot oplossingen. De aanwezigheid van de wijkmanager was prettig omdat er nu een vervolgbijeenkomst gaat komen met een aantal bewoners om samen sommige situaties te verbeteren.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *