BV WSTZNRDK beschikt over eigen mobiele huisvesting

Sinds kort beschikken we over een deelbare evenemententent om buurtactiviteiten te kunnen organiseren. De gemeente heeft onze schriftelijke subsidieaanvraag gehonoreerd. Naar het oordeel van de gemeente bevorderen de door ons te organiseren activiteiten de sociale samenhang in de Westzanerdijkbuurt. Het ontbreekt ons aan een officieel buurthuis en samenkomen met een grotere groep mensen was nagenoeg onmogelijk. We hebben gekozen voor stevige, eenvoudig op te zetten tenten. Het ligt in de bedoeling om de tenten de komende jaren in te zetten voor uiteenlopende acties en bijeenkomsten in de buurt.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *