Geluidscontouren: brief van de Belangenvereniging Westzanerdijk

Belangenvereniging Westzanerdijk aan:                Gedeputeerde Staten van Noord-Holland t.a.v. mr. H. Ziengs Postbus 3007 2001 DA HAARLEM plaats/ datum: Zaandam, 19 november 2014 betreft:            ontwerp besluit HW geluidzones 46891/46894 Geachte heer/mevrouw...