Verkeersstandpunt en verwachting BV WSTZNRDK

De zorgpunten staan hoog op onze prioriteitenlijst, in de notulen van verschillende overleggen, op de actielijst van de wijkmanager en in het geheugen van de wijkwethouder. Allen zijn bekend met onze bezorgdheid en verwachtingen. Na een eerste gesprek met de betrokken...