Verkeersstandpunt en verwachting BV WSTZNRDK

De zorgpunten staan hoog op onze prioriteitenlijst, in de notulen van verschillende overleggen, op de actielijst van de wijkmanager en in het geheugen van de wijkwethouder. Allen zijn bekend met onze bezorgdheid en verwachtingen. Na een eerste gesprek met de betrokken verkeersdeskundige en de verantwoordelijke projectleider van de gemeente is de afspraak gemaakt dat zaken door de gemeente intern worden uitgezocht. Deze zomer volgt een 2e gespreksronde met de uitkomsten als vertrekpunt.

Het bestuur vindt dat de samenwerking met de gemeente Zaanstad in de loop van dit jaar enorm is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. We zien uit naar spoedige aanpassingen in de verkeerssituaties. We hebben namelijk op uiteenlopende manieren en op verschillende momenten de verkeersproblematiek in onze buurt onder de aandacht gebracht van verantwoordelijke gemeenteambtenaren. De gesprekken waren constructief. Onze kritiek is begrepen en voor een belangrijk deel ook [h]erkend. De reacties maken ons verwachtingsvol, nu moeten de gemaakte fouten hersteld worden. In de toekomst kan de planning, uitvoering en communicatie verbeterd worden door vroegtijdige participatie van BV WSTZNRDK. Samen visie ontwikkelen is hierbij een gezamenlijk uitgangspunt.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *