Evaluatie herinrichting

Evaluatie van herinrichtingswerkzaamheden in en rondom onze buurt

Als we heel kort door de bocht gaan dan roepen we zonder terughoudendheid: ‘’Gemeente Zaanstad heeft er in onze buurt, op het gebied van herinrichting, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, de afgelopen tijd een puinhoop van gemaakt’’.
Omdat we als belangenvereniging niet ongenuanceerd [willen] zijn, zetten we onze ervaringen en de aard van de klachten op een rijtje:

Geen participatie:
Er zijn veel verkeersbeslissingen genomen met verstrekkende gevolgen, zonder dat er vooraf of tijdens de uitvoering overleg is gevoerd met de buurtbewoners en/of de BV WSTZNRDK.

Gebrek aan visie en organisatie:
Een onbegrijpelijke planning en gebrekkige afstemming van de verkeerswerkzaamheden heeft geleid tot onnodige verkeershinder en een langdurige periode waarin de buurt slecht bereikbaar was.

Onvoldoende communicatie:
Er was langdurig sprake van onvolledige of zeer gebrekkige informatieverstrekking naar bewoners en BV WSTZNRDK. Vooral het voortdurend niet-informeren bij vertragingen en veranderingen was ergerniswekkend. Geen of te late berichtgeving in krant, geen [extra] bewonersbrieven, verkeerswijzigingen zonder verkeersborden of juist zonder enige berichtgeving de invoering van een bestemmingsverkeersgebied in onze buurt.

Onzorgvuldige uitvoering van werkzaamheden:
Naast onduidelijkheid over wat, wanneer, hoe en hoelang was er veel mis met de tijdelijke oplossingen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden. Langdurig opengebroken straten, maandenlange kraters in wegdelen, te late wegomleggingen, onjuiste informatie via foutieve verkeersborden [te vroeg geplaatst en niet op tijd verwijderd].

Weinig daadkracht vanuit verantwoordelijkheidsbesef:
Herkennen van foute uitkomsten na genomen beslissingen én vooral het erkennen van de noodzaak om te komen tot noodzakelijke verbeteringen zijn voorwaarden om als gemeente succesvol te kunnen besturen. Op dit punt is het fout gegaan en gaat het nog steeds niet goed. In overlegggen heeft de BV WSTZNRDK feitelijk aangetoond dat meerdere, recente verkeersinrichtingsveranderingen een verslechtering zijn i.p.v. een herinrichtingsverbetering. Wij verwachten herkenning, erkenning, revisie en daadkracht.

Gebrek aan handelingssnelheid:
Spoedige aanpassingen zijn noodzakelijk om de onveiligheid te verminderen en verkeersongelukken te voorkomen. Er is tot op heden in de uitvoering [nog] niets gedaan met onze uitgewerkte verbeteringsvoorstellen en dit stemt tot ontevredenheid. Er moet sneller worden gehandeld door de gemeente Zaanstad.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *