Gemeente organiseerde op 22 mei op verzoek van bewoners buurtontmoeting in de Schavenbuurt

De Schavenbuurt, gelegen tussen het NS-station en het Zwaneneiland, is één van de deelbuurten die onderdeel uitmaken van ons belangengebied. Dagelijks lopen hier enkele duizenden scholieren van het Regio College door de buurt op weg naar school en het treinstation. Een aantal bewoners ervaart al geruime tijd ernstige overlast van jongeren die zich ophouden in de portieken. Daarnaast heeft de herinrichting van de straat [aanleg riool en ondergrondse afvalcontainers] veel invloed op de leefbaarheid en bereikbaarheid.  De BV WSTZNRDK heeft bewoners/verenigingsleden ondersteund in de aanpak van de problematiek en officiële gesprekken geïnitieerd met gemeente, woningcorporatie Parteon, de wijkagent, RegioCollege, jongerenwerkers en HVC-afvalverwerking. Doel: alle betrokken partijen nemen hun verantwoordelijkheid en streven door nauwere samenwerking naar het vergroten van de sociale veiligheid en de leefbaarheid in deze buurt. Samen de overlast terugdringen door het treffen van maatregelen.

Op 22 mei organiseerde de wijkmanager een straatontmoeting in de Schavenbuurt om kennis te maken met positieve buurtbewoners en hun ideeën te horen over [het verbeteren] van veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Een aanzienlijke groep bewoners uit de Schavenbuurt heeft kennis gemaakt met de betrokken organisaties en veel gedachten zijn gedeeld. De gemeente zal zorgdragen voor een passend vervolg op de ontmoetingen en de BV WSTZNRDK zal samen met leden uit de Schavenbuurt de voortgang bewaken.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *