Westerwindpad: nieuwbouw brug op 27 juli 2012 geopend voor gebruik na vertraging van 13 weken

De brug op de kop van het Westerwindpad, ter hoogte van de Westzanerdijk, was sinds eind februari afgesloten voor voetgangers en fietsers omdat deze niet meer veilig was. De brug kon het gewicht van de melkwagen naar de boerderij van Jan Rutte niet meer dragen. Na de sloop van de oude brug en de verwijdering van de beschoeiing is er vervuilde grond geconstateerd waardoor er direct vertraging is opgelopen in de planning. Langzaam aan is er een begin gemaakt met de bouw van een constructie voor de nieuwe brug.

De eerste werkplanning was gemaakt voor een periode van week 8 tot en met week 17. De bouw heeft sinds februari meerdere malen langdurig stil gelegen wegens onvoorziene problemen en [kans op] schade aan naastgelegen woningen. Tussendoor is de verwachte einddatum een aantal keren opgeschoven. In plaats van de oplevering medio april werd de bewoners pas op 10 mei, na langdurig aandringen, een nieuwe brief gestuurd met een nieuwe einddatum: 3 juli.

Op 3 juli was er geen brugverbinding en opnieuw lag het werk al enige weken stil. Op 5 juli ontving de BV WSTZNRDK per email de volgende informatie van projectleider Jan Schermer:

‘’Het composiet brugdek voldoet v.w.b. zijn oplegvlak niet aan de eisen. Zijn in overleg met de leverancier. Tot dit hersteld is wordt het straatwerk en de leuning op de brug niet aangebracht. Qua planning kan ik op dit moment niets mededelen’’.

Voor de BV WSTZNRDK was de maat vol. Deze manier van werken was niet langer fatsoenlijk te noemen en viel op geen enkele wijze uit te leggen aan de direct omwonenden en de vele honderden dagelijkse gebruikers van de brug. Wij hebben het een half jaar lang moeten doen met veel te laat verstrekte en doorgaans onbetrouwbare informatie.

Wij hebben met regelmaat inzicht geëist in de actuele situatie en gewezen op het belang van een brugverbinding vóór de bouwvak.  In tegenstelling tot de berichtgeving op 5 juli met de waarschuwing dat het project pas in september een vervolg zou gaan krijgen, werd er enige tijd later, zonder mededeling, opeens hard gewerkt aan de voltooiing van de brug.

De werkwijze van de gemeente en vooral de consequent te late informatieverstrekking door de projectleider heeft bewoners en belangenvereniging gefrustreerd.

Na een vertraging van 13 weken is de brug in gebruik genomen. In een schriftelijke reactie heeft de BV WSTZNRDK haar kritiek kenbaar gemaakt. Buurtbewoners worden namelijk al anderhalf jaar geteisterd door deze Zaanse methode die gekenmerkt wordt door mislukte planning, voortdurende traagheid en niet te vergeten: geen -, gebrekkige – of onjuiste informatieverstrekking!

Redenen genoeg om na de zomervakantie in gesprek te gaan met de wijkmanager en de gemeentelijke afdeling Realisatie en Beheer want verbeteringen voor de toekomst zijn even noodzakelijk als haalbaar.

Voor meer foto’s van de werkzaamheden bij de Westerwindpadbrug

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *