Reactie B&W op buurtvisie

Burgemeester en Wethouders (B&W) hebben op verzoek van de Raad gereageerd op onze buurtvisie die wij als buurt en belangenvereniging hebben ingediend. In ieder geval is op serieuze wijze gekeken naar onze voorstellen. Bij de reactie heeft B&W onze voorstellen ingediend in drie categorieën: Passen in beleid en dus uitvoerbaar, niet passend in beleid maar wel passend in nieuw beleid, niet passend in huidige en toekomstig beleid. De eerste categorie heeft veel te maken met groen. Met behulp van het beleid rondom de groenadoptie kunnen wij als buurt een aantal plekken – waarover onvrede bestaat ten aanzien van de kwaliteit – zelf gaan beheren. Op die manier kunnen we zelf onze buurt groen en mooi houden. B&W stelt daarbij dat er geen geld is om de gemeente zelf het beheer op een hoger niveau te laten uitvoeren. Het is zelf doen, of een lagere kwaliteit accepteren.

In de reactie van B&W is ook te lezen dat zij voornemens is de Houtveld (fiets) tunnel open te houden. Dat is een belangrijke winst voor de buurt! In de bijgeleverde notitie staan nog wat haken en ogen, maar de insteek is open houden. Ambtelijk mag voor de haken en ogen naar oplossingen worden gezocht. Een voorbeeld van een voorstel dat B&W op termijn wil overnemen is de ‘verkleuring’ van de Aris van Broekweg. Door meer bestemmingen toe te staan zal de straat een levendiger karakter kunnen krijgen. Dit vraagt echter nog veel werk in regelgeving. De bestaande bedrijven moeten – ook in de visie van de Belangenvereniging – hun ruimte voor een goede bedrijfsvoering houden. Afstemming van de behoeftes van de bedrijven aan nieuwe bestemmingsmogelijkheden zal enige tijd vergen. Belangrijk vindt de Belangenvereniging ook dat B&W heeft aangegeven te gaan werken aan het herstel van vertrouwen tussen gemeente en de bedrijven.

Een voorbeeld van een voorstel dat B&W niet overneemt is de bouw van het gebouw “De Watergang” langs de Houtveldweg ter hoogte van de braak De Wiel (AVIA-meer). Op dit punt zullen wij de Raad vragen een andere uitkomst van de afweging te kiezen. En uiteraard zullen wij bij komende bestemmingsplannen bezwaar maken tegen deze bouw. Het gebouw is in geen enkel door burgers in te zien plan gepubliceerd geweest, dus die fase zal nog komen.

Al met al zijn we als Belangenvereniging niet ontevreden met de reactie van het college. We zien een paar belangrijke beleidswijzigingen zoals bij de fietstunnel. Ook zie we dat B&W de ruimte biedt zaken in de buurt zelf op te pakken. Dat dit nog zonder budget moet is een zaak die we verder willen oppakken. Na de buurtvisie is een heuse buurtbegroting een volgende stap om de zorg voor de eigen buurt te kunnen beïnvloeden. In ieder geval hebben we bewezen met de Belangenvereniging van wezenlijke invloed te kunnen zijn op het beleid van de gemeente. Dat is een felicitatie aan ons allen. Immers, de Belangenvereniging zijn we samen!

Collegebesluit reactie college buurtvisie Westzanerdijk eo

Collegevoorstel reactie college buurtvisie Westzanerdijk eo

Bijlage 1 Matrix buurtvisie Westzanerdijk

Bijlage 2 Notitie fietstunnel Houtveldweg

Bijlage 3 Buurtvisie Westzanerdijk eo

Meer over braak De Wiel: http://onh.nl/nl-NL/verhaal/2867/de-wiel-bij-zaandam

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *